Ogłowia, Dodatki

Sprzęt potrzebny podczas jazdy na koniu, podczas lonżowania, ułatwiający kontakt konia z człowiekiem. Różne rodzaje ogłowi, nachrapników, wodzy, napierśników, wytoków, wędzideł itp.